Müügitingimused ja privaatsuseeskirjad

Müügitingimused

PÕHITINGIMUSED

Need tingimused kehtivad kõigis õigussuhetes, mis tekitavad klientide ja müüja, internetipoe Miki24.ee, ettevõtte Miki OÜ vahel.

Lisaks nendele tingimusele reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad kaupade ostmisel e-poe  Miki24.ee kaudu, Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Ettevõttel Miki OÜ on õigus e-poe arengu ja kasutuskindluse tõstmise huvides muuta ja täiendada neid tingimusi, hinnakirju ja eripakkumiste tingimusi. Tingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad veebilehel https://www.miki24.ee avaldamise hetkest.

Kui tellimus on esitatud enne uute tingimuste jõustumist, kohaldatakse tingimusi, mis kehtisid tellimuse esitamise hetkel, v.a juhtudel, kui seaduses või nende tingimustega on sätestatud teisiti.


KAUBA VALIMINE

Kauba kiireks ja täpseks valimiseks kasutage vasakul asuvat kategooriamenüüd ja paremal asuvat sortimismenüüd (kaubamärk, liik, vanus, suurus jne).  Samuti saate kauba valida kohe kaubamärgi alusel, kui klõpsate vastaval logotüübil.

Kauba pildil klõpsates pääsete üksikasjaliku kirjeldusega lehele, kus saate näha suurendatud kujutisi, valida pakendi või seotud kaubad.


KAUBA HIND

Hinnad e-poes miki24.ee kehtivad maksmise hetkel.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.

Hindadele võidakse lisada kohaletoimetamishind vastavalt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamisviisile.


OSTUKORVI LISAMINE

Pärast kauba valimist klõpsake nupul ''Lisa ostukorvi''. Valitud kaup liigub automaatselt teie ostukorvi, samas saate jätkata järgmise kauba valimist. Saate alati ostukorvis olevaid kaupu redigeerida, lisada või eemaldada jaotise ''Ostukorv'' kaudu.


TELLIMUSE VORMISTAMINE

Tellimisprotsessi saab alustada nupu ''Ostukorv'' klõpsamisega või saidi ülaosas asuva lingi ''Tellimuse vormistamine“ kaudu.


TARNEVIIS

Kaupa saate soetada nii külastajana kui ka registreeritud kasutajana. Registreeritud kasutajal on vormistusprotsess kiirem, sest vajalikud väljad täidetakse automaatselt nende andmetega, mida registreerumisel esitasite. Olge aadressiandmete sisestamisel tähelepanelik. Järgnevalt valige teile sobiv tarneviis: SmartPost, Omniva või iseseisev kaubvedu. Kui kaupa ei saa kohale toimetada teie valitud viisil, valige muu viis või võtke meiega ühendust.


TELLIMUSE EEST MAKSMINE


Kliendil on õigus valida järgmiste makseviiside vahel:

  •                   Pangalingi kaudu
  •    Krediitkaardiga
  •    Pangaülekandega. Firma arved on jaotises „Kontaktid“. Selle viisi valikul palume saata maksekorralduse koopia aadressile info@miki24.ee .

         


 Kaup loetakse ostetuks ja ostu-müügileping sõlmituks märgitud summa laekumise hetkest Miki OÜ arvele. Pärast maksmist saate originaalarve oma elektronposti aadressile, mille märkisite tellimuse vormistamisel.TARNEVIIS JA -HIND

1. Pakiautomaat SmartPost – 3.90€

Pakiautomaadid.  Paki kättesaamiseks peate automaadi näidikuekraanil sisestama koodi, mille saate SMS-iga ettevõttelt SmartPost. Saaremaale on kohaletoimetamisaeg päeva võrra pikem kui mandril. Kohaletoimetamine Hiiumaale üks kord 3 päeva jooksul. Paki hoiundamine automaadis kuni 7 päeva.

2. Pakiautomaat Omniva – 3.80 €

Pakiautomaadid.  Paki kättesaamiseks peate automaadi näidikuekraanil sisestama koodi, mille saate SMS-iga ettevõttelt Omniva.


Kauba saamisel ettevõtete Omniva, SmartPost postiautomaadist  soovitama üle vaadata pakend ning väliste kahjustuste korral näidata see kulleri saatelehel või teatada kahjustustest kohe e-posti teel info@miki24.ee


TARNETÄHTAEG

Laos olev kaup toimetatakse kohale 1-7 päeva jooksul Eesti piires. Juhul, kui teie tellitud kaupa pole laos ja seda tuleb tarnijalt tellida, mistõttu on kohaletoimetamine etteantud tähtajaks võimatu, ning muudel juhtudel, kui õigeaegne kauba kohaletoimetamine ei ole võimalik põhjustel, mis ei sõltu ettevõttest Miki OÜ, teavitame viivitusest tellimuses näidatud kontakttelefonil või e-posti aadressile 2 päeva jooksul alates ostu-müügi lepingu jõustumise hetkest ning teatame kauba uue kohaletoimetamise tähtaja. Mitme kauba tellimisel sõltub tarneaeg kõige pikaajalisema tarneajaga kaubast. Kui te pole kaubast enam tarnetähtaja pikendamise tõttu huvitatud, on teil õigus tellimus tühistada ning teie makstud summa (koos kohaletoimetamismaksumusega) makstakse teile tagasi. Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse eest, kui selle põhjustasid kliendi antud ebatäpsed, poolikud või valed andmed tellimuse vormistamisel.


KAUBA TAGASTAMINE

Kliendil on õigus taganeda tehtud ostust 14 päeva jooksul alates tellimuse üleandmisest kliendile, teatades sellest kirjalikult müüjale koos kauba tagastamise põhjusega. Tehingust taganemisel peab klient tagastama ostetud kauba müüjale 14 päeva jooksul alates müüja teavitamisest oma soovist tehingust taganeda. Kõik kauba tagastamisega seotud kulud tasub klient, k.a. esmane transpordikulu. Klient ei pea maksma transpordikulusid defektse kauba tagastamisel. Pärast kauba tagasisaamist kohustub müüja tagastama kliendile kogu kauba eest makstud raha, sealhulgas kliendi makstud kulud kauba kohaletoimetamiseks poest, samale arvelduskontole, millelt sooritati kauba eest maksmine, 14 päeva jooksul. Kauba tagastusõiguse realiseerimiseks ja tehingust taganemiseks peab klient hoolikalt avama kauba pakendi ja tagastama kauba koos originaal pakendiga. Pakendist väljavõetud kaupade tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud. Toit, konservid, hügieeni- ja hooldustooted võetakse tagasi või vahetatakse ümber ainult kahjustamata pakendis. Soetatud kaup ei kuulu vahetamisele juhul, kui see valmistati tellija tingimustel, tellimise peale või tellija isiklikeks vajadusteks.


PRETENSIOONIDE ESITAMISE TINGIMUSED

Miki OÜ vastutab defektide eest, mis ilmnesid 2 aasta jooksul kauba soetamisest, ent mitte hiljem kui 2 kuud pärast defekti avastamist. Pretensioonide esitamise tähtaja jooksul on ostjal õigus tasuta remondile poe arvelt. Kui kauba parandamine on võimatu, vahetatakse kaup välja töökoja volitatud isiku otsuse alusel. Defektse kauba tagastamisel tagastatakse teile makstud summa koos transpordikuludega esitatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates defektse kauba tagastamisest.
 Pretensioonide esitamise õigus toimib juhul, kui kaupa kasutati eranditult otstarbekohaselt ja ainult kodumajapidamises. Kui purunemine toimus tootja süül, parandatakse kõik tootmis- ja materjalidefektid, samuti töö ja varuosade hind. Hüvitamisele ei kuulu välistingimustest (nt välk, voolukõikumised, ebapiisav ventilatsioon, tühjenenud akud, tulekahju, uputus, loomulik kulumine) põhjustatud purunemised ning kauba vale käsitsemine ja kulumaterjalide defektid. Pretensioonide esitamise õigus kehtib üksnes originaaldokumendi esitamisel. Pretensioonideks ei ole kauba kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku välimuse taastamine ning kasutusjuhendi mittejärgimisest tingitud defektide likvideerimine. Kui pretensioonialune ese asendatakse teisega, kehtib kaubale uus pretensioonide esitamise tähtaeg samaks perioodiks. Ühe komponendi väljavahetamisel kehtib pretensioonide esitamise uus tähtaeg väljavahetatud komponendile.

Miki OÜ ei võta vastu pretensioone järgmistel juhtudel:

1. Kauba esitamisel poodi remondi tegemiseks ei esitata selleks vajalik ostudokument või on selle andmeid omavoliliselt muudetud;

2. Seerianumber või mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teisaldatud või loetamatuks tehtud;

3. Kauba konstruktsiooni või tehaseseadetesse on tehtud omavolilisi muudatusi;

4. Kaup läks rikki omaniku süül vale kasutamise, juhiste mittejärgimise, hooletu käsitsemise/hoolduse või liigkoormamise tagajärjel;

5. Toimus tavapärane kauba füüsiline kulumine tavakasutuse käigus.


POOLTE VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

Miki OÜ vastutab teie ees, aga teie vastutate Miki OÜ ees kahju eest, mida on teisele poolele põhjustatud nende tingimuste rikkumiste korral ja ulatuses, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadustega.
 Miki OÜ ei vastuta teile tekitatud kahju ega kauba kohaletoimetamisviivituse eest juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaoludest, mida Miki OÜ ei saanud mõjutada ja mille ilmnemist Miki OÜ ei näinud ega saanud ette näha (vääramatu jõud).


LAHTIÜTLUS

Kaupade ja teenuste hindu võidakse muuta ette teatamata. Kõik pildid ja kirjeldused on võimalikult tõepärased, kuid ei anna alati kauba kohta kõikehõlmavat teavet. Meie kasutame kauba tootjalt saadud pildid ja kirjeldused, kus mõnikord esineb vigu. Kaupade ja nende omaduste kirjeldusel proovime olla võimalikult täpsed, aha mõnikord esinevad ebatäpsused. Kaubatootjad võivad muuta spetsifikatsioone ilma meiega kooskõlastamata.


Privaatsuseeskirjad

PRIVAATSUSEESKIRJAD
Poesregistreerumisel ja ostude tegemisel säilitab müüja kliendi kohta tema esitatudisikuandmed (Google Analytics andmed, ees- ja perekonnanimi, tava- jae-posti aadress, kontakttelefon) ja kogu tehtud oste puudutava teabe.
Kõikikliendilt tellimuse vormistamise käigus saadud andmeid peab müüja kliendiisikuandmeteks ja töötleb neid konfidentsiaalse teabena vastavalt EVisikuandmete kaitse seadusele ostude paremaks kavandamiseks jatarbijaharjumuste analüüsiks.
Müüjaei edasta saadud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud minimaalseltneid, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamise korraldamiseks. Kliendil onõigus vaadata müüja valduses olevaid andmeid ning keelata nende edasisetöötlemise.
Krüptitudandmeedastuskanali kasutamine poe ja pankade vahel tagab selle, et kõrvalisedisikud ja ka müüja ei saa juurdepääsu kliendi isiklikele pangarekvisiitidele.
Kõikerimeelsused kliendi ja müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.
Müüjavastab kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel 15tööpäeva jooksul. Kui erimeelsusi ei suudeta lahendada kompromissi kaudu, onkliendil õigus oma huvide kaitsmiseks pöörduda Riigi Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Kõik vaidlused, mis tekivad kokkuleppemittesaavutamisel või nende tingimuste ulatuse väliselt, lahendatakse EestiVabariigis kehtivate õigusaktide alusel.


POOLTE VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
Miki OÜ vastutab teie ees, aga teie vastutate Miki OÜ ees kahju eest, mida on teisele poolele põhjustatud nende tingimuste rikkumistekorral ja ulatuses, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadustega.

Miki OÜ ei vastuta teile tekitatud kahju ega kaubakohaletoimetamisviivituse eest juhul, kui kahju või viivitus on tingitudasjaoludest, mida  Miki OÜ eisaanud mõjutada ja mille ilmnemist Miki OÜ ei näinud ega saanud ette näha (vääramatu jõud).

LAHTIÜTLUS
Kaupade ja teenuste hindu võidakse muuta ette teatamata.
Kõik pildid ja kirjeldused on võimalikult tõepärased, kuid ei anna alati kauba kohta kõikehõlmavat teavet. Meie kasutame kauba tootjalt saadud pildid ja kirjeldused, kus mõnikord esineb vigu.
Kaupade ja nende omaduste kirjeldusel proovime olla võimalikult täpsed, aha mõnikord esinevad ebatäpsused.  Kaubatootjad võivad muuta spetsifikatsioone ilma meiega kooskõlastamata.